Παρασκευή

Αεροφωτογραφίες για Αυθαίρετα TopoExperts

Αεροφωτογραφίες για τον νόμο των Αυθαιρέτων Απόδειξη χρόνου κατασκευής με αεροφωτογραφία

Αεροφωτογραφία – Αεροφωτογραφίες – Δορυφορικές Εικόνες

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία με εικόνες της Ελλάδας.

Για την απόδειξη της παλαιότητας και την τεκμηρίωση του χρόνου κατασκευής των αυθαιρέτων κατασκευών χρησιμοποιούμε αεροφωτογραφία ή αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), του ΟΚΧΕ, της ΕΚΧΑ, της Ελληνικό Κτηματολόγιο και Δορυφορικών Εικόνων

Οι αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιεί το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS είναι βάσιμα και έγκυρα στοιχεία, καθότι πρόκειται για δημόσια έγγραφα και αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία υποστήριξης της τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας.

Πρόσβαση σε αρχεία ιστορικών εικόνων της Ελλάδας από δορυφόρους της Ευρώπης, Αμερικής, Ρωσίας & Κίνας. Οι δορυφορικές εικόνες φέρουν επίσημη πιστοποίηση της ημερομηνίας λήψης τους.

Κάλυψη της Ελλάδας με αεροφωτογραφικά στοιχεία στις κρίσιμες χρονικές περιόδους του νόμου των αυθαιρέτων. Αεροφωτογραφίες & εικόνες των ετών 1945, προ του 1955, 1960, προ του 1975, προ 1982, προ 1993, προ 2004, προ του 2011.   

Όλες οι εικόνες συνοδεύονται με ειδική βεβαίωση γνησιότητας από τον προμηθευτή. 

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών – Δορυφορικών Εικόνων

Με την μέθοδο της φωτοερμηνείας εικόνων αναγνωρίζονται οι αυθαίρετες κτιριακές κατασκευές, αποθήκη, σκάλα, βεράντα, μπαλκόνι, φωταγωγός, μπάρμπεκιου, στέγαστρο, πέργκολα. Εντοπίζονται μονοπάτια, δρόμοι, αυλάκια, όρια, συρματόπλεγμα, ξερολιθιά, αναβαθμοί και φυτοκάλυψη.

Η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας είναι απαραίτητο συνοδευτικό της δήλωσης του αυθαιρέτου σας. Οι δημόσιες υπηρεσίες Πολεοδομία, ΥΠΕΚΑ, Αρχαιολογία, Εφορία, Δασαρχείο, Δικαστήρια, Κτηματολόγιο, Υποθηκοφυλακεία επιθυμούν οι αεροφωτογραφίες να συνοδεύονται από ειδική Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας παρέχει ειδική τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών σε όλη την Ελλάδα, κατάλληλη για δικαστική και πολεοδομική χρήση.

Η εμπειρία της TOPOEXPERTS έχει αποδειχθεί μέσα από πλήθος νομικών και πολεοδομικών υποθέσεων, που μας έχουν ανατεθεί και έχουν ολοκληρωθεί με θετική έκβαση.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792  2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα. 


www.topoexperts.gr