Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Συνέδριο «Επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς»


   Το Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο κτίριο της Ιστορικής Πρυτανείας, στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου Πατησίων. 
  Το Συνέδριο διοργανώνεται από το ΕΜΠ, το Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ - με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Μ.Π. «Προστασία Μνημείων» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
    Συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή, και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie Sklodowska-Curie ITN-DCH “Initial Training Network for Digital Cultural Heritage”.

www.topoexperts.gr