Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Τοπογραφικό: Ιδιωτικά βοσκοτόπια

      Τελεσίγραφο έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ενώσεις και τους κτηνοτρόφους, καθώς μέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου θα πρέπει να έχουν καταθέσει την αίτηση για τους ιδιωτικούς βοσκοτόπους τους, συνοδευόμενη από:
  • Δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης.
  •  Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει. 
  • Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) για τη χρήση της έκτασης. 
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, θεωρημένο από τη Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης κατόπιν χαρακτηρισμού της χρήσης αυτής. 
  •  Ε9   &
  •  Δικαιολογητικά από το Δασαρχείο για τους αποχαρακτηρισμένους χώρους,

       Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΑΕ 2015. 
       Στόχος αυτής της κίνησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατανομής εκτάσεων για βοσκοτόπους, όπως αποτυπώνονται στον θεματικό χάρτη του ΟΣΔΕ, για σκοπούς Κοινοτικών Ενισχύσεων. 
       Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα και η καταβολή των επιδοτήσεων, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 17 Απριλίου.

www.topoexperts.gr