Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Αυθαίρετα: Το ΣΤΕ αποφασίζει για τον Νόμο 4178/2013

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νόμος 4178/2013 για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κρίθηκε Νόμιμος και συνταγματικός σύμφωνα με την ολομέλεια του ΣτΕ. Αντιθέτως, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη του επίμαχου νόμου για τα οποία έχει κριθεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ότι είναι αυθαίρετα και κατεδαφιστέα.
Σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, το δικαστήριο, υπό την προεδρία του Σωτήρη Ρίζου και με εισηγητή τον σύμβουλο επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη, έκρινε ότι ο επίμαχος νόμος που προβλέπει τη διατήρηση των αυθαιρέτων για μεγάλο χρονικό διάστημα και την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση δεν προσκρούει σε συνταγματικές διατάξεις.
Το δικαστήριο πάντως έκρινε ότι η διάταξη του νόμου που προβλέπει την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων, ακόμα κι όταν αυτά έχουν κριθεί κατεδαφιστέα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προσκρούει στο άρθρο 26 του Συντάγματος που προβλέπει τη διάκριση των εξουσιών.
Η υπόθεση που απασχόλησε την ολομέλεια του ΣτΕ αφορά την προσφυγή κατοίκων που ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις για την έναρξη λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος διεκπεραίωσης των δηλώσεων υπαγωγής στον νόμο 4178/2013 που αφορά τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, ο επίμαχος νόμος είναι αντισυνταγματικός κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα των αυθαιρέτων, την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση κ.ά.
πηγή: avgi.gr
www.topoexperts.gr/Services/Φωτοερμηνεία_Πραγματογνωμοσύνη