Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Αεροφωτογραφίες για απόδειξη χρόνου ολοκλήρωσης αυθαιρέτων κατασκευών

Οι αεροφωτογραφίες δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της ρύθμισης των αυθαιρέτων κατασκευών και στον Νόμο 4138/2013 σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.4014/2011 (Α΄ 209), αφού προβλέπεται να συνοδεύουν την «υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη» για την απόδειξη του «χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής» (αρθ. 24, παρ. 2β.). 
Το αρχείο της  Διεύθυνσης Αεροφωτογραφίσεων του Ο.Κ.Χ.Ε. περιέχει υλικό ασπρόμαυρων και έγχρωμων αεροφωτογραφιών, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τις 400.000.

Ασπρόμαυρες Α/Φ :
248.645 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1950 και 2003. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss και διατίθενται σε διαστάσεις (format) 23x23 εκ.
84.187 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1929 και 1982. Οι διαστάσεις των αεροφωτογραφιών είναι μικρότερες από 23x23 εκ., ενώ οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Wild. Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται σε διαστάσεις 18x18 εκ. και 15x10 εκ.
11.000 περίπου ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1951 και 1964. Διατίθενται σε διαστάσεις 23x23 εκ., 18x18 εκ. και 15x10 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
35.246 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1994 και 2000, υπό την επίβλεψη του Οργανισμού. Διατίθενται σε διατάσεις 23x23 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
4.100 ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1955 - 1957 με χρήση φωτομηχανών Zeiss.
Έγχρωμες Α/Φ :
17.341 έγχρωμες αεροφωτογραφίες διαφόρων κλιμάκων, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το έτος 1994 έως το έτος 2004, υπό την επίβλεψη του Οργανισμού. Διατίθενται σε διαστάσεις 23x23 εκ. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss.
2.034 έγχρωμες αεροφωτογραφίες κλιμάκων 1:6000 και 1:15000, οι οποίες προέρχονται από φωτοληψίες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2010 από τον ΟΚΧΕ. Διατίθενται σε διαστάσεις 23 Χ 23 εκ.. Οι φωτοληψίες πραγματοποιήθηκαν με φωτομηχανές Zeiss

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS.gr σας παρέχει την απαραίτητη για τον Νόμο 4178/2013 ειδική φωτοερμηνευτική τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας εξειδικευόμαστε στη σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών, χρησιμοποιώντας και ερμηνεύοντας αεροφωτογραφικό υλικό από τη Γ.Υ.Σ. (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού), το ΥΠΕΚΑ, την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας θα βρείτε τεχνικούς συμβούλους – μέλη του καταλόγου των πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με εμπειρία σε πληθώρα δικαστικών υποθέσεων, που έχουμε φέρει εις πέρας με επιτυχία.


Επικοινωνήστε μαζί μας
t: +30 210 7622286  m: +30 6977 679792


Αεροφωτογραφίες Ν.4178