Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Άδεια Μικρής Κλίμακας: Περίφραξη με συρματόπλεγμα και άδεια δόμησης

    

Περίφραξη οικοπέδου-Περίφραξη αγροτεμαχίου- Άδεια Δόμησης             Περίφραξη εντός σχεδίου -Περίφραξη εκτός σχεδίου       

  TOPOEXPERTS   
 t: 210 7622286 
m: 6977 679792

   Tο Τεχνικό Γραφείο TOPOEXPERTS συντάσσει τα απαραίτητα τεύχη μελετών για την έγκριση άδειας δόμησης για περιτοίχιση -περίφραξη του οικοπέδου ή για περιτοίχιση -περίφραξη του αγροτεμαχίου σας. σύμφωνα με την ισχύουσα υπ’αριθμ. 55174 απόφαση, η οποία ορίζει την διαδικασία έγκρισής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
  Σύμφωνα με το άρθρο 2 §62 :  Περίφραξη ή περίφραγμα είναι η κατασκευή με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.(ορισμός:) Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθεροὐς οριοδείκτες ή περιφράγματα (άρθρο 17 § 9)
       Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 4067/2012 (ΝΟΚ (ΓΟΚ 2012) - Άρθρο 4 Άδειες Δόμησης § 3ζ.), οι περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγκριση άδειας δόμησης για περιτοίχιση - περίφραξη είναι οι εξής:
  1. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, μέχρι ύψους 1,00 m ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
  2. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών γηπέδου.
Να σημειώσουμε εδώ ότι και σε απλή περίπτωση περίφραξης με συρματόπλεγμα ή κοτετσόσυρμα, απαιτείται έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης 2 μέρες , η οποία θα το γνωστοποιήσει στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
     Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται  άδεια δόμησης, πχ στην περίπτωση συρματοπλέγματος με σενάζ από σκυρόδεμα (μπετόν) στη βάση.
Στις περιπτώσεις νέας οικοδομής συνηθέστερα η άδεια περιτοίχισης περιλαμβάνεται στην άδεια δόμησης. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν είχε περιληφθεί εξ αρχής, ή σε περιπτώσεις εκτός σχεδίου γηπέδων, πρέπει μερικές φορές να εγκριθεί προηγουμένως άδεια δόμησης. 

Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 17 § 9 περιγράφονται τι είδους περιφράγματα επιτρέπονται, και οι όροι και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης τους.
1.   Περιφράσσονται άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου, άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, μη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίου. Τα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να περιφραχθούν μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.
2.    Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των οικοπέδων ή στο πρόσωπο αυτών. Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου. Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό -άρθρο 10 § 7  υπάρχει η δυνατότητα τα περιφράγματα να κατασκευαστούν εκατέρωθεν του κοινού ορίου εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών. Αυτή η διάταξη φαίνεται πώς ισχύει ακόμα, αφού σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΝΟΚ καταργείται κάθε διάταξη που αντιτίθεται στο ΝΟΚ, και η συγκεκριμένη δεν περιλαμβάνεται - σύμφωνα με τα σχόλια της νομικού Ελένης Μπούτου-Λεμπέση για το ΤΕΕ.
3.  Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν μπορούν να έχουν συνολικό ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,5 μ. Οι πόρτες για πεζούς και οχήματα, που κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης δεν μπορούν να είναι ψηλότερα από 2,50 μ. και μπορούν να αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αρχίζουμε να μετράμε τα ύψη από την υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3,00 μ. σε ειδικές περιπτώσεις, ή σε παραδοσιακούς οικισμούς, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
4.  Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.
5.  Οι ιδιοκτησίες που ορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου.

 Το Τεχνικό Γραφείο TOPOEXPERTS αναλαμβάνει τον εντοπισμό των ορίων του ακινήτου σας και εν συνεχεία την χάραξη αυτών επί του εδάφους. Συγκεκριμένα, ερευνούμε για τους τίτλους ιδιοκτησίας σας, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ορθή υλοποίηση των ορίων της ιδιοκτησίας σας.
   Στην συνέχεια, συντάσσουμε τα απαραίτητα τεύχη μελετών για την έγκριση άδειας δόμησης για περιτοίχιση και τέλος με το έμπειρο τεχνικό συνεργείο μας κατασκευάζουμε την περίφραξη του οικοπέδου ή την περίφραξη του αγροτεμαχίου σας.
Η κατασκευή της περίφραξης του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου σας μπορεί να γίνει :

  • περίφραξη με συρματόπλεγμα , με τιμή από 10€ ανά τρέχον μέτρο
  • περίφραξη με μανδρότοιχο από τσιμεντόλιθους με σενάζ στην βάση & στην στέψη , με τιμή από 45€ ανά τρέχον μέτρο
  • περίφραξη με μανδρότοιχο από μπετόν , με τιμή από 85€ ανά τρέχον μέτρο
   Είμαστε πλάι σας στον εντοπισμό, την χάραξη, την έκδοση της απαραίτητης άδειας δόμησης για την περίφραξη του οικοπέδου ή την περίφραξη του αγροτεμαχίου σας και την κατασκευή της. Στο τεχνικό γραφείο TOPOEXPERTS προσπαθούμε να διατηρούμε την αμοιβή - τιμή των προσφερομένων υπηρεσιών μας χαμηλή και σύμφωνη με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα   210 7622286  &  6977 679792   για να εκδώσουμε άμεσα την άδεια περίφραξης της ιδιοκτησίας σας.

www.topoexperts.gr