Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Αυθαίρετα: Περισσότερες διευκολύνσεις

Όσοι βιαστούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση για τα αυθαίρετα φαίνεται ότι θα είναι κερδισμένοι. Συγκεκριμένα, με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε την Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης, όσοι ενταχθούν στην ρύθμιση έως και 7 Φεβρουαρίου 2014, τους δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του προστίμου σε 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστη καταβολή τα 40 ευρώ) ή 17 εξαμηνιαίες (με ελάχιστη καταβολή τα 300).
Ωστόσο, οι δόσεις περιορίζονται σε 84 και 14 αντίστοιχα, εφόσον η δήλωση υποβληθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους δηλαδή από 8 Φεβρουαρίου έως 7 Αυγούστου 2014. Και στις δύο περιπτώσεις (α΄και β΄εξάμηνο), παρέχεται έκπτωση 20% για εφάπαξ εξόφληση ενώ για όσους προκαταβάλουν το 30% του προστίμου οι επόμενες δόσεις μπορεί να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες. Δηλώσεις που θα κατατεθούν μετά τις 8 Αυγούστου του 2014 και μέχρι τη λήξη της ισχύς του νόμου (6/2/2015) οι μηνιαίες δόσεις γίνονται 60 και οι εξαμηνιαίες 10. Ισχύουν και εδώ οι ίδιες εκπτώσεις σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής ή καταβολής του 30% του προστίμου.

Σημειώνεται, ότι οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο νόμο μέσα στους επόμενους 18 μήνες δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο του 2015.

Αναλυτικά, δείτε παρακάτω όλες τις προθεσμίες πληρωμών τις εκπτώσεις και τις προσαυξήσεις.

Προθεσμίες Πληρωμών - Εκπτώσεων - Προσαυξήσεων

1. Ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου, η δήλωση κατατάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί έως και 7/2/2014, εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2α του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
iii) 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 10/2/2014.
iv) 17 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 10/2/2014

Β. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί από 8/2/2014 μέχρι και 7/8/2014 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2β του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
iii) 84 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 8/8/2014.
iv) 14 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 8/8/2014

Γ. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί από 8/8/2014 μέχρι και 6/2/2015 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2γ του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015.
ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
iii) 60 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 9/2/2015.
iv) 10 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015.

2. Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εξαμήνου εξοφλείται το συνολικό ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου, ανεξαρτήτως της μη εμπρόθεσμης καταβολής των επί μέρους δόσεων κατά τα ανωτέρω, το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

3. Μέχρι και την τελευταία ημέρα των ως άνω προθεσμιών καταβολής κάθε εξαμήνου επιτρέπεται η αλλαγή του τρόπου εξόφλησης. Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών καταβολής επιτρέπεται μόνο η μετάβαση σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις με απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης.

4. Μετά την παρέλευση 10 ημερολογιακών ημερών από τις ανωτέρω προθεσμίες λήξης επιβάλλονται στα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσμα ποσά των ειδικών προστίμων οι προσαυξήσεις που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 21 του Ν.4178/2013. Στις
περιπτώσεις που καταστεί ληξιπρόθεσμο ποσό εφάπαξ εξόφλησης ή εξόφλησης του 30% του ειδικού προστίμου η προσαύξηση θα υπολογίζεται στο σύνολο του εφάπαξ ποσού ή του 30% του ειδικού προστίμου με διατήρηση του δικαιώματος έκπτωσης.
5. Προσαυξήσεις που επιβάλλονται από την καθυστέρηση καταβολής πληρωμών δεν μεταβάλλονται από τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την αλλαγή του τρόπου εξόφλησης.

www.topoexperts.gr