Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Φωτοερμηνεία - Δασικοί χάρτες: Απόφαση ΣτΕ για Δασική έκταση στα Περιβολάκια της Ραφήνας

  «Δεν αποβάλλειται ο δασικός χαρακτήρας μέχρι τη σύνταξη δασολογίου»
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει δασολόγιο δεν σημαίνει ότι μια δασική περιοχή χάνει το δασικό της χαρακτήρα και παύει η προστασία της, αποφάνθηκε το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίπτοντας αίτηση ιδιοκτητών οικοπεδούχων της περιοχής Περιβολάκια του Δήμου Ραφήνας Αττικής.  Οι οικοπεδούχοι ζητούσαν να ακυρωθεί το από 6.3.2003 Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων Αττικής, ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά την περιοχή Περιβολάκια του Δήμου Ραφήνας, η οποία με το επίμαχο διάταγμα εντάχθηκε σε περιοχή πρασίνου. Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι μια έκταση με τα χαρακτηριστικά που προβλέπει το άρθρο 24 του Συντάγματος και ο δασικός νόμος (Ν. 998.1978) «δεν αποβάλλει το δασικό της χαρακτήρα μέχρι τη σύνταξη δασολογίου» και συνεπώς εξακολουθεί να προστατεύεται λόγω της δασικής της ιδιότητος. Η αντίθετη εκδοχή, υπογραμμίζουν οι δικαστές, θα καθιστούσε αδύνατη την προβλεπόμενη από το άρθρο 117 του Συντάγματος κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας σε περίπτωση καταστροφής ή αποψιλώσεως της δασικής βλάστησης που έχει. Στις περιπτώσεις έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό των όρων δόμησης κ.λπ., συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, σωστά η Πολιτεία λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που τις παρέχονται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες (οι οποίες προέρχονται από αεροφωτογραφήσεις και χαρτογραφήσεις), χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη δασολογίου και δασικών χαρτών. Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν τον ισχυρισμό των οικοπεδούχων ότι το επίμαχο προσβαλλόμενο Προεδρικό Διάταγμα παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (προστασία της ιδιοκτησίας), καθώς η περιοχή Περιβολάκια εντάχθηκε σε ζώνη πρασίνου, χωρίς να ληφθεί υπόψη η πραγματική κατάσταση της περιοχής. Δηλαδή ότι η περιοχή Περιβολάκια έχει αναπτυχθεί οικιστικά (κατοικίες), υπάρχει οδικό δίκτυο, φως, νερό, τηλέφωνο, κ.λπ. Οι δικαστές απέρριψαν τον ισχυρισμό αυτό, υπογραμμίζοντας ότι το γεγονός ότι η εν λόγω περιοχή πράγματι, έχει αναπτυχθεί οικιστικά και εξυπηρετείται από οδικό δίκτυο, καθώς και δίκτυα φωτισμού, ύδρευσης, κ.λπ., δεν αναιρεί ούτε το χαρακτήρα της ως έκτος σχεδίου, ούτε την ύπαρξη δασικών εκτάσεων, γιατί «η ύπαρξη κτισμάτων, τα οποία μάλιστα δεν προκύπτει αν έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικών αδειών, σε έκτος σχεδίου περιοχή, καθώς και η σύνδεση των κτισμάτων αυτών με δίκτυα οργανισμών κοινής
ωφέλειας, δεν μεταβάλλει κατ΄ αρχήν το δασικό χαρακτήρα της περιοχής».

πηγή:www.oikodasos.gr
www.topoexperts.gr