Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Σχέδιο Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης


     Αναρτήθηκε από το ΥΠΕΚΑ το σχέδιο Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών υπάγονται στον παρόντα νόμο αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, πριν την 28.07.2011. Στο πληροφοριακό σύστημα, με μέριμνα του ΥΠΕΚΑ, εισάγονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος για όλη την επικράτεια αεροφωτογραφίες της 28.07.2011. Από τις σχετικές αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται ο χρόνος της αυθαίρετης κατασκευής. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώνεται η έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω αεροφωτογραφιών στο πληροφοριακό σύστημα. 
      Ενώ, σύμφωνα με το Άρθρο 23 με τίτλο Ειδικές διατάξεις αναφέρεται ότι σε κάθε περίπτωση η έναρξη των οικοδομικών εργασιών του φέροντος οργανισμού πριν την 28.07.2011 πιστοποιείται και αποδεικνύεται από σχετική αεροφωτογραφία.
      Το Τεχνικό μας Γραφείο ΤopoExperts σας παρέχει αντίγραφα των ερμηνευόμενων αεροφωτογραφιών τα οποία συνοδεύονται από ειδική τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης κατάλληλη για την απόδειξη της ηλικίας του κτίσματος σας και την χρήση της κατά την διαδικασία της νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και κτισμάτων. Η εμπειρία του τεχνικού μας γραφείου έχει αποδειχθεί μέσα από πλήθος υποθέσεων, πολεοδομικών & δικαστικών, που μας έχουν ανατεθεί και έχουμε φέρει σε πέρας με επιτυχία. Οι συνεργάτες εξάλλου του γραφείου μας συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και ως εκ τούτου τους ανατίθενται πλήθος υποθέσεων για τις οποίες καλούνται να αποφανθούν επιστημονικά.
 
   περισσότερα


www.topoexperts.gr