Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

«Μαθαίνω για το Κτηματολό­γιο»

          Ενημερωτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων σε μαθητές Λυκείων της χώρας, με κεντρικό μήνυμα «Μαθαίνω για το Κτηματολό­γιο», άρχισε να εφαρμόζει η «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Το πρό­γραμμα απευθύνεται κυρίας στις Α' και Β' τάξεις του Λυκεί­ου και υλοποιείται σε συνερ­γασία με το υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/ Τμήμα Προγραμμάτων Σπου­δών).
          Μέσα από την ειδικά σχε­διασμένη για τους μαθητές διαδραστική παρουσίαση, α­ναδεικνύονται τα οφέλη του Εθνικού Κτηματολογίου για τον πολίτη και τη χώρα, έτσι ώστε: να ξέρουμε και να διεκ­δικούμε τα δικαιώματά μας- να αξιοποιούμε την περιουσία μας ελεύθερα και νόμιμα- να σεβόμαστε τα δικαιώματα των άλλων- να σεβόμαστε τα δι­καιώματα που ανήκουν σε όλους.
Η παρουσίαση περιλαμβά­νει τις εξής ενότητες: τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο (ακίνητη περιουσία, συστήματα κατα­γραφής γης), πώς γίνεται η κτηματογράφηση (τι χρειάζεται για να δηλώσει κάποιος το ακίνη­το του, πως εντοπίζεται ένα α­κίνητο σε χάρτη), Εθνικό Κτη­ματολόγιο και Περιβάλλον (δασικοί χάρτες, χάραξη αιγια­λών), Εθνικό Κτηματολόγιο και επαγγελματικός προσανατολισμός. Οι πρώτες παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν ήδη σε τρία Επαγγελματικά Λύκεια (1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου, 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών) και το 42ο Γε­νικό Λύκειο Αθηνών, στην Πλατεία Βάθης.
            Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών-σύμφωνα με σχετικό ερωτηματολόγιο που συ­μπλήρωσαν- πιστεύει ότι τα οφέλη του Εθνικού Κτηματο­λογίου είναι πολύ σημαντικά και ότι το έργο είναι απαραίτη­το για τη χώρα και τους πολί­τες. η παρουσίαση (διάρκειας μιας διδακτικής ώρας) πραγ­ματοποιείται από στελέχη της Κτηματολόγιο Α.Ε. και οργανώνεται έπειτα από πρόσκλη­ση των σχολείων. Στην πρώτη φάση του προγράμματος (Ια­νουάριος-Ιούνιος 2013), οι επισκέψεις αφορούν Λύκεια της Αττικής ενώ από τον Σε­πτέμβριο του 2013 προγραμ­ματίζεται η επέκταση του προγράμματος σε όλη την Ελλά­δα.

Πληροφορίες: τηλ.210-6505725-726, pressoffice@ktimatologio.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Πηγή: Ελευθεροτυπία
www.topoexperts.gr