Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Αλλαγή μπαταρίας στον τηλεχειρισμό μάρκας Cobra


1. Χρησιμοποιούμε το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε και να μπούμε στο αυτοκίνητο και όχι τον τηλεχειρισμό. (Εννοείτε πως ο συναγερμός ξεκινάει να ουρλιάζει απο αυτή την στιγμή, μέχρι το βήμα 5)
2. Βάζουμε το κλειδί στην μίζα το γυρνάμε χωρίς να βάλουμε μπροστά.
3. Πατάμε και κρατάμε πατημένα και τα δύο κουμπιά του τηλεχειρισμού για 10 δευτερόλεπτα. (Το λαμπάκι του τηλεχειρισμού θα πρέπει να αναβοσβήνει.
4. Αφήνουμε τα κουμπιά, κλείνουμε τον διακόπτη και βγάζουμε το κλειδί από την μίζα. Το λαμπάκι του τηλεχειρισμού θα πρέπει να είναι μόνιμα αναμμένο.
5. Πατάμε μια - δύο φορές το κουμπί για κλείδωμα – ξεκλείδωμα από το τηλεχειριστήριο. Εάν δεν δουλέψει θα πρέπει να επαναλάβουμε τα βήματα 2 ως 4.


www.topoexperts.gr