Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Αλλαγές στις Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το ΥΠΕΚΑ, το οποίο επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των κτιρίων, όπως και στις Προδιαγραφές Κατασκευής Νέων Κτιρίων.

Συγκεκριμένα: 
  • Από 1-1-2016 το Π.Ε.Α. γίνεται υποχρεωτικό και για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ.
  • Από 9-7-2015 το Π.Ε.Α. γίνεται υποχρεωτικό και για Δημόσια Κτίρια άνω των 250 τ.μ.
  • Από 1-1-2014 για την έκδοση Π.Ε.Α θα είναι προαπαιτούμενη η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 kw και 12 kw αντίστοιχα.
  • Από 1-1-2021 όλα τα κτίρια θα κατασκευάζονται με αυστηρότερες προδιαγραφές έτσι ώστε να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (Ενεργειακή Απόδοση Α) ενώ από 1-1-2019 το αυτό, θα ισχύει για κτίρια που θα στεγάζουν υπηρεσίες του στενού κι ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  • Το Π.Ε.Α θα είναι υποχρεωτικό στα νέα κτίρια προκειμένου να εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
  • Καθίσταται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις όταν πρόκειται για πώληση ή μίσθωση ενός ακινήτου.
  • Προβλέπονται πρόστιμα για την μη έκδοση Π.Ε.Α. καθώς και για την παρακώλυση ελέγχων της ΕΥΠΕΝ. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1000 ευρώ έως 10.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου και κάποια άλλα κριτήρια.
  • Τα Π.Ε.Α κτιρίων και οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις στις οποίες διαπιστώνεται παράβαση ακυρώνονται αυτοδίκαια. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται σε αντικατάστασή τους (των Π.Ε.Α. και των ενεργειακών επιθεωρήσεων) ενώ προβλέπεται και αποζημίωση τους για τον λόγο αυτό.

πηγή : http://www.teeait.gr

www.topoexperts.gr