Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Νέα παράταση για τα αυθαίρετα μέχρι τις 31 Μαΐου 2013


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των νέων δηλώσεων για την υπαγωγή στο νόμο 4014 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων μέχρι τις 31 Μαΐου 2013, ύστερα από την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη.

Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής για τη δεύτερη φάση  της διαδικασίας των αυθαιρέτων που αφορά τόσο τις παλαιές όσο και τις νέες δηλώσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Οι μηχανικοί καλούνται να ολοκληρώσουν την  δεύτερη φάση  με την ηλεκτρονική κατάθεση του φακέλου των σχεδίων .


Φωτοερμηνεία Αυθαιρέτων
www.topoexperts.gr