Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία για την υποβολή Δηλώσεων Επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων στο νησί της Λέσβου


Παράταση κατά ένα περίπου μήνα, και συγκεκριμένα μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λέσβου μεταξύ στελεχών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπικών φορέων για την υποβολή Δηλώσεων Επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων στο νησί.


Όπως ανέφεραν το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας, κ. Γ.Μπέκος και η αρμόδια Διευθύντρια Λειτουργούντος Κτηματολογίου, κ. Μ. Κασάπη, από τη μέχρι σήμερα διαδικασία καταγραφής αναφορών στοιχείων για ακίνητα που δεν έχουν εντοπιστεί σωστά στους χάρτες του Κτηματολογίου, καταδεικνύονται τα εξής:


α) Έχουν καταγραφεί Κτηματολογικές Ενότητες στις οποίες ικανοποιούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για την ένταξή τους στην επόμενη φάση της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων. Υπενθυμίζουμε ότι η επόμενη φάση αφορά στην εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των στοιχείων με σκοπό την ανάθεση μελετών διόρθωσης των κτηματολογικών υποβάθρων.  


β) Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί οριακά δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και κρίνεται σκόπιμο να δοθεί μία τελευταία δυνατότητα στους πολίτες να καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη και αυτών των περιοχών στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, ειδικά στις περιοχές αυτές καλούνται οι πολίτες να προσέλθουν στη διαδικασία μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012.

(Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται στον επισυναπτόμενο χάρτη με πορτοκαλί χρώμα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επιτόπου στα Γραφεία τα ακριβή όρια των περιοχών αυτών).


Ως εκ τούτου τα δύο Γραφεία Παραλαβής Δηλώσεων Επαναπροσδιορισμού συνεχίζουν να λειτουργούν καθημερινά 8:30 -15:00 για όλες τις κτηματογραφημένες περιοχές της Λέσβου στις παρακάτω διευθύνσεις:


Μυτιλήνη : Βουρνάζων 10, Πλατεία. Αλυσίδας, 1ος όρ. Δ/νση Εμπορίου

Παππάδο  : Πλατεία Ταξιαρχών, πρώην ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Γέρας
πηγή: Κτηματολόγιο Α.Ε.

www.topoexperts.gr