Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Αποθήκευση ιστοσελίδας σε PDF, χωρίς εγκαταστάσεις

Ο Google Chrome υποστηρίζει την αποθήκευση μιας ιστοσελίδας σε αρχείο PDF, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσουμε κάποιο πρόσθετο ή κάποιον εικονικό εκτυπωτή.
Για να δημιουργήσουμε ένα PDF πηγαίνουμε στην σελίδα που μας ενδιαφέρει με τον Google Chrome και πατάμε CTRL + P. Στη συνέχεια από τους εκτυπωτές επιλέγουμε Αποθήκευση ως PDF, και πατάμε το κουμπί Αποθήκευση.
Απλό


www.topoexperts.gr