Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Δικαιολογητικά σύνδεσης αυθαίρετου κτίσματος με την ΔΕΗ


Ο κύριος λόγος για τον οποίο ρυθμίζει κάποιος πολίτης το αυθαίρετο κτίσμα πού έχει στην ιδιοκτησία του είναι για να επιτύχει την σύνδεση του με τα δίκτυα κοινής ωφελείας και κυρίως με την ΔΕΗ.  

Τα δικαιολογητικά που μας ζητάει η ΔΕΗ για την σύνδεση με το δίκτυο της είναι:
α) η έντυπη βεβαίωση που δίνεται μόνο στον μηχανικό μέσω του συστήματος του ΤΕΕ
β) τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο. 
http://www.topoexperts.gr/Services/Ρύθμιση_Αυθαιρέτων_Κτισμάτων

www.topoexperts.gr