Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Ναυάγησε η προσπάθεια της Εκκλησίας της Ελλάδας για φωτοβολταϊκά στην Πεντέλη


        Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλάγης, σε σχέση με την προτεινόμενη επένδυση της Εκκλησίας της Ελλάδας σε φωτοβολταϊκά στην Πεντέλη, αναλύονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους δεν θα επιτραπεί να πραγματοποιηθεί η εν λόγω επένδυση. Συνοπτικά, προβλήματα παρουσιάστηκαν τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης, όσο και στην αναδασωτέα χρήση που η έκταση αυτή έχει λάβει μετά από πυρκαγιές κατά το διάστημα 1998 – 2009.
          Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ :
      http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=1644&language=el-GR  http://www.topoexperts.gr/Services/Τοπογραφικό_Διάγραμμα

www.topoexperts.gr