Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Τα Θετικά της ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και του Νόμου 4014 /2011

Έχετε στην ιδιοκτησία σας αυθαίρετη κατασκευή; Αν ναι, ο Νόμος 4014/2011 θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις προβληματικές κατασκευές σας. Ο συγκεκριμένος αυτός νόμος παρέχει ένα πολύ ελκυστικό πλέγμα θετικών επιπτώσεων στους κατόχους τέτοιων αυθαίρετων κατασκευών και πιο συγκεκριμένα:
  • Νομικά:  α) Σας δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο με αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
                    β) Οι δικογραφίες που εκκρεμούν σε σχέση με αδικήματα που αφορούν στην αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση (πάντα σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση), τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου οργάνου κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη που συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας περί της ένταξης της εν λόγω αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στον νόμο 4014/2011.
  • Τεχνικά:     α) Αν δεν έχετε ρυθμίσει την αυθαίρετη χρήση ή κατασκευή δεν θα μπορεί ο μηχανικός να σας εκδώσει την απαραίτητη για τις μεταβιβάσεις πλέον βεβαίωση μηχανικού.
                        β) Στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντάσσονται και τα κτίρια για τα οποία ενώ είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια, ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για όλους τους λόγους εκτός της δήλωσης αναληθών στοιχείων ή ανακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης κατά την χρονική περίοδο της έκδοσής της. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις που εντάσσονται στον νέο αυτό νόμο, καταβάλλεται μόνο το ανάλογο παράβολο για κάθε ιδιοκτησία και δεν επιβάλλεται επιπλέον ειδικό ενιαίο πρόστιμο.
                  γ) Σας δίνεται η δυνατότητα να εκδώσετε ή να αναθεωρήσετε την αντίστοιχη οικοδομική άδεια της κατοικίας σας.
                          δ) Να εκδώσετε άδεια εργασιών επισκευής στην αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, αισθητική βελτίωση, αποκατάσταση και συντήρηση του ακινήτου

  • Οικονομικά: α) Το πρόστιμο διατήρησης για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που υπάγονται σε ρύθμιση βάσει του νόμου 4014/2011 είναι αισθητά μικρότερο σε σχέση με το πρόστιμο ανέγερσης. Όποιος δεν επιλέξει την ρύθμιση του αυθαιρέτου του, πλέον θα αντιμετωπίζει πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου συν ετήσιο πρόστιμο 5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου μέχρι την κατεδάφισή του.
                          β) Τα πρόστιμα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί στα πλαίσια άλλων παλαιότερων διατάξεων με τη μορφή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αφαιρούνται από το ποσό της ρύθμισης που θα υπολογισθεί από τον παρόντα νόμο .
                          γ) ο ιδιοκτήτης της δε θα οφείλει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ή οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη.
                              δ) για τους χώρους που θα ρυθμιστούν με τον παρόντα νόμο και έχουν χρήση κατοικίας που βρίσκονται σε στάθμη υπογείου, σοφίτας ή παταριού κατά τον υπολογισμό οποιουδήποτε φόρου (ΤΑΠ, φόρος μεταβίβαση κ.τ.λ.), αυτός θα υπολογίζεται με βάση μόνο το 50% της αντίστοιχης αξίας.
  • Χρονικά : Για 30 χρόνια γίνεται αναστολή επιβολής κυρώσεων από καταγγελίες για την αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.

  • Συνθήκες Διαβίωσης:   α) Μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης – ρευματοδότησης κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες.
                                           β) Οι διαδικασίες ρευματοδότησης – ύδρευσης – αποχέτευσης που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, πλέον θα παγώσουν μέχρι τη ρύθμιση του αυθαιρέτου.
  • Αναβάθμιση της αξίας:              α) Τη δυνατότητα υποθήκευσης ακινήτου σε περίπτωση δανείου, διότι ήδη στην αγορά οι τράπεζες έχουν πια ως προϋπόθεση τη ρύθμιση του αυθαίρετου χώρου πριν προχωρήσουν σε διαδικασίες που έχουν σχέση με αυτόν.
                                                    β) Η αυθαίρετη κατασκευή αποκτάει οντότητα, αυξάνει την αξία της στην κτηματαγορά στα επίπεδα των αντίστοιχων νόμιμων κατασκευών και πλέον έχει ισότιμη παρουσία με αυτές.
                                   γ) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που θα ρυθμιστούν, θα ενεργοποιήσουν υποχρεωτικά εντός δεκαετίας την ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού των περιοχών στις οποίες ανήκουν (εκτός λίγων εξαιρέσεων), ακόμα και αν αυτός ο σχεδιασμός είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά στο παρελθόν.
           Το Τεχνικό Γραφείο TOPOEXPERTS αναλαμβάνει την ρύθμιση του αυθαίρετου κτίσματος σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. Το Τεχνικό μας Γραφείο, με τις υπηρεσίες που σας παρέχει, κάνει για εσάς εύκολη την περίπλοκη διαδικασία που θεσπίστηκε με τον ως άνω Νόμο, εξασφαλίζοντας για εσάς το επιθυμητό αποτέλεσμα : την ρύθμιση του αυθαίρετου κτίσματός σας και πλέον την δυνατότητα μεταβίβασης αυτού.
           Η διαδικασία ρύθμισης των αυθαιρέτων, με τα πλεονεκτήματα αυτής, όπως τα χαμηλά πρόστιμα, είναι μία διαδικασία με σύντομη χρονική διάρκεια, μετά το πέρας της οποίας οι προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη ρύθμιση ενός αυθαιρέτου θα γίνουν πολύ πιο αυστηρές και δαπανηρές, για το λόγο αυτό απευθυνθείτε όσο πιο άμεσα γίνεται στο Τεχνικό μας Γραφείο, στο τηλ 6977 679792, για να υπολογίσουμε το πρόστιμό σας και να ξεκινήσουμε άμεσα την διαδικασία ρύθμισης.


http://www.topoexperts.gr/Services/Ρύθμιση_Αυθαιρέτων_Κτισμάτων


www.topoexperts.gr