Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Βεβαίωση Μηχανικού – Βεβαίωση Νομιμότητας Ακινήτου

     Όπως προβλέπεται στον νόμο 4014/2011, απαραίτητη σε κάθε  μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο (πώληση, μεταβίβαση, γονική παροχή, εισφορά σε εταιρία) είναι η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια (πχ κλειστός ημιυπαίθριος χώρος), ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις.
            Το τεχνικό μας γραφείο σας προσφέρει ολοκληρωμένα την λύση σε κάθε συμβόλαιο σας, παρέχοντας σας :
·                              Τοπογραφικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων
·                              Βεβαίωση μηχανικού
·                              Τον αριθμό καταχώρισης της ως άνω βεβαίωσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Ό,τι ακριβώς σας χρειάζεται για να ολοκληρώσετε το συμβόλαιο σας.
Απευθυνθείτε στο 6977 679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε σας πρόβλημα.


http://www.topoexperts.gr/Services/Βεβαίωση_Μηχανικού

www.topoexperts.gr