Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

«Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετία 2012»


     Οι αρχιτέκτονες Πάνος Δραγώνας και Άννα Σκιαδά ορίστηκαν ως Εθνικοί Επίτροποι του Ελληνικού περιπτέρου και η πρότασή τους «MADE IN ATHENS» θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη 13η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, με γενικό θέμα «COMMON GROUND». Την ευθύνη των διοργανώσεων της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής . 
     Η διάρκεια της Μπιενάλε Βενετίας θα είναι από 29 Αυγούστου μέχρι 29 Νοεμβρίου 2012.

πηγή: Υ.Π.Ε.Κ.Α


www.topoexperts.gr/Services/Έκδοση_Οικοδομικών_Αδειών

www.topoexperts.gr