Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Ενστάσεις δασικών χαρτών

Έως τις 12/3/2012 όπου είναι και η ημερομηνία λήξης, θα μπορούν οι κάτοικοι εξωτερικού να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους στην ανάρτηση των δασικών χαρτών στις τοπικές κοινότητες ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ - ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ- ΘΟΥΡΙΑΣ – ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ και ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
www.topoexperts.gr